Wzrastają kary za brak OC komunikacyjnego w 2016

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych uzależniona jest od płacy minimalnej w Polsce. W związku z jej wzrostem zwiększą się także kary za brak ważnej polisy.

Brak ubezpieczenia do 3 dni:

Samochody osobowe- 740 PLN, ciężarowe - 1110 PLN, pozostałe- 120 PLN

Brak ubezpieczenia od 3 do 14 dni:

Samochody osobowe- 1750 PLN, ciężarowe - 2780 PLN, pozostałe- 310 PLN

Brak ubezpieczenia powyżej 14 dni:

Samochody osobowe- 3700 PLN, ciężarowe - 5550 PLN, pozostałe- 620 PLN