Wyższe kary za brak OC - rok 2015

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych uzależniona jest od płacy minimalnej w Polsce. W związku z jej wzrostem zwiększą się także kary za brak ważnej polisy.

Brak ubezpieczenia do 3 dni:

Samochody osobowe- 700 PLN, ciężarowe - 1050 PLN, pozostałe- 120 PLN

Brak ubezpieczenia od 3 do 14 dni:

Samochody osobowe- 1750 PLN, ciężarowe - 2630 PLN, pozostałe- 290 PLN

Brak ubezpieczenia powyżej 14 dni:

Samochody osobowe- 3500 PLN, ciężarowe - 5250 PLN, pozostałe- 580 PLN

 

Brak OC pojazdu może być wykryty nie tylko w czasie policyjnej kontroli, ale także przez automatyczne wyszukiwanie w bazie UFG.