Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych- od 11.02.2012- podwójne OC

Z dniem 11 lutego 2012 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oto lista najważniejszych zmian:

1. Jeżeli wypowiedzenie umowy obowiązkowej jest wysłane za pośrednictwem poczty, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania (dotychczas była to data dostarczenia).

2. Każde złożenie oświadczenia Agentowi ubezpieczeniowemu jest równoważne ze zlożeniem takowego Firmie Ubezpieczeniowej.

3. O wznowieniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego Zakład będzie musiał powiadomić minim 14 dni przed terminem ekspiracji.

4 . Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego będzie ubezpieczony jednocześnie w dwóch Firmach, (z czego jedna umowa jest wznowiona automatycznie), będzie miał prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy przedłuzonej automatycznie (na podstawie klauzuli prolongacyjnej).

5. Zwrot składki ubezpieczeniowej z umów obowiązkowych będzie naliczany za każdy dzień (dotychczasowe rozwiązania były mniej korzystne)


Dokładniejsze informacje można uzyskać na stronie Rzecznika Ubezpieczonych:

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow...