Nowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usługi ochrony osób i mienia (07.01.2014)

Z dniem 1 stycznia 2014 wchodzi w życie nowe rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usługi ochrony osób i mienia. Na podstawie tego dokumentu każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w przedmiotowym zakreie jest zobowiązany do zawarcia takiego ubezpieczenia na następujące sumy gwarancyjne:

- 20 000 Euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności nie przekroczył równowartości 2 000 000 Euro.

- 25 000 Euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności przekroczył równowartość 2 000 000 Euro i nie przekroczył 10 000 000 Euro.

- 40 000 Euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności przekroczył równowartość 10 000 000 Euro i nie przekroczył 50 000 000 Euro.

- 50 000 Euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności przekroczył równowartość 50 000 000 Euro.

Zapraszamy do kontaktu w celu sporządzenia oferty ubezpieczenia. Dołożymy wszelkich starań aby przygotować dobrą ofertę.