Aktualności

Auto zastępcze dla każdego poszkodowanego w OC- orzeczenie SN

Sąd Najwyższy orzekł że niezależnie od okoliczności, kazdy poszkodowany powinien otrzymać od ubezpieczyciela zwrot kosztów za wynajem pojazdu zastępczego. Obecnie w/w koszty były pokrywane tylko wtedy, gdy poszkodowany udowodnił że auto jest mu "niezbędne do zaspokajania potrzeb życiowych". Więcej na ten temat w artykule Gazety Wyborczej:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10665492,Auto_zastepcze_dla_kazdego_...

 

Podwójne ubezpieczenie OC

Stosownie do opinii Rzecznika Ubezpieczonych , konsument, w sytuacji podwójnego ubezpieczenia, powinien mieć możliwość rozwiązania jednej z umów . Ponadto, można spotkać się ze zdaniem, iż jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego jest chroniony dwiema umowami ubezpieczenia, to tylko jedna z tych umów spełnia przesłanki umowy ubezpieczenia obowiązkowego i podlega reżimom art. 33 ustawy. Druga umowa, powinna być tym samym traktowana jak dobrowolna, a w związku z tym, posiadacz pojazdu mechanicznego ma prawo w każdym momencie żądać jej rozwiązania.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny utworzył bazę zawierającą dane o kolizjach i ich sprawcach

Dzięki temu Towarzystwa Ubezpieczeniowe będą mogły dokonać weryfikacji zniżek w zawieranych ubezpieczeniach OC Komunikacyjnego. Obecnie klient mając możliwość  zadeklarowania zniżki ubezpieczeniowej wg  opinii ubezpieczycieli, podaje nieprawdziwe informacje w 10% przypadków. Stosowne umowy UFG z towarzystwami dotyczące korzystania z opisanego systemu mają zostać podpisane jeszcze w styczniu.

Wypowiedzenie umowy OC

Jeżeli zdecydowali się Państwo na rezygnację z usług dotychczasowego ubezpieczyciela, należy pamiętać o konieczności pisemnego wypowiedzenia umowy.

Akty prawne regulujące rynek ubezpieczeniowy

W tym wpisie znajdują się krótkie objaśnienia i skróty do aktualnych aktów prawnych rynku ubezpieczeniowego. Dokumenty zamieszczone są w rządowym "Internetowym Systemie Aktów Prawnych", co gwarantuje że są prawidłowe, bez błędów i w trzech wersjach: tekst aktu, tekst ogłoszony, tekst ujednolicony. Proponujemy korzystać z wersji "tekst ujednolicony"

Żródła prawa ubezpieczeniowego w Polsce:

1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej precyzująca między innymi: